CPU-Z- Phần mềm kiểm tra phần cứng máy tính

16:30 | 09-10-2015

CPU-Z - Phần mềm kiểm tra phần cứng máy tính, cung cấp các thông số  phần cứng như CPU, mainboard, RAM...

Link tải: http://dl.khophanmem.vn/cpu_z.exe


 

 

Icon của CPU-Z


Giao diện chính của CPU-Z

CPU-Z mang đến thông số chi tiết của phần cứng với các tab riêng biệt:

  • CPU
  • Cache
  • Mainboard
  • Memory
  • SPD
  • Graphics

Thông số CPU

Thông số Cache


Thông số Mainboard

Thông số Memory

Thông số SPD

Thông số Graphics

Ngoài ra CPU-Z tích hợp một số công cụ như kiểm tra cập nhật BIOS, kiểm tra cập nhật driver chỉ sử dụng cho một số người dùng nâng cao.


 

Chúc các bạn thành công!

 


Cài tự động