x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

Waterfox

Trình duyệt dành cho hệ điều hành 64bit

Phiên bản :

36.0.1

Phát hành :

25/09/2014

Dung lượng :

44.57 MB

Cập nhật lúc :

17:10 12/10/2015

Yêu cầu :

Windows 7/ 8.1/ Vista/ XP

Waterfox

-

Phần mềm liên quan
Google Chrome
75
Mozilla Firefox
68
Opera
62
Internet Explorer 10
10
Internet Explorer 9
9.0
Safari
5.1.7
Internet Explorer 11
11
Mozilla Firefox...
68
Maxthon
4.4.5
Palemoon
25.4.1
Vivaldi
1.1
Cài tự động