x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

Golden Dict

Từ điển thông dụng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Phiên bản :

1.0.1

Phát hành :

17/09/2014

Dung lượng :

15.45 MB

Cập nhật lúc :

14:10 12/10/2015

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ 8.1/ Vista/ XP

Golden Dict

-

Phần mềm liên quan
eDict
1.0.0.52
Grammar
2.9
Typing Test
0
FreeMind
0.9
Font...
1.0
TranslateClient
6.0.612
Rapid Typing Tutor
5.0.98
Lingoes
2.8.1
VietMath
5.5
Tux Paint
0.9.22
TypeFaster
1.0
Vicheckspelling
3.3
Natural Reader
13.0
Word Reader
5.0
Calculator
4.1.1.4
QTranslate
5.3.3.0
Free EPUB Reader
1.0
Inkscape
0.48.5
Skitch
2.3.2.173
980
Cài tự động