x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

FileZilla

Hỗ trợ truyền tập tin qua giao thức FTP

Phiên bản :

3.25

Phát hành :

2014-08-29 15:03:30.0

Dung lượng :

745.55 KB

Cập nhật lúc :

2017-05-10 14:35:56.0

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ 8.1/ Vista

FileZilla

-

Phần mềm liên quan
Connectify
3.7
NetSetMan
3.6.0
TCPEye
1.0.0.190
SpiceWorks
6.1.01074
Angry IP Scanner
3.4.2
Adblock Plus cho...
1.0
DNS Jumper
1.0.5.0
mHotspot
5.6
Adblock Plus cho...
1.0
cFosSpeed
9.64.2144
Wireless Network...
1.7.3.0
Open VPN 32 bit
2.3.7-I001
NetCut
2.0.6.0
Free Download...
5.1.26
inSSIDer
4.0
Open VPN 64 bit
2.3.7-I001
616
FileZilla x64
37
Cài tự động