x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

FileZilla

Hỗ trợ truyền tập tin qua giao thức FTP

Phiên bản :

3.25

Phát hành :

29/08/2014

Dung lượng :

745.55 KB

Cập nhật lúc :

14:05 10/05/2017

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ 8.1/ Vista

FileZilla

-

Phần mềm liên quan
Connectify
3.7
NetSetMan
3.6.0
TCPEye
1.0.0.190
Adblock Plus cho...
1.0
SpiceWorks
6.1.01074
Angry IP Scanner
3.4.2
DNS Jumper
1.0.5.0
mHotspot
5.6
Adblock Plus cho...
1.0
cFosSpeed
9.64.2144
Wireless Network...
1.7.3.0
Open VPN 32 bit
2.3.7-I001
Free Download...
5.1.37
NetCut
2.0.6.0
inSSIDer
4.0
Open VPN 64 bit
2.3.7-I001
942
FileZilla x64
70
Cài tự động