x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

Font VNI-TCVN3-Unicode

Bộ font chữ tổng hợp Unicode, TCVN3 và VNI

Phiên bản :

1.0

Phát hành :

2014-08-21 15:25:28.0

Dung lượng :

24 MB

Cập nhật lúc :

2015-10-13 17:35:51.0

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ 8.1/ Vista/ XP

Font VNI-TCVN3-Unicode

-

Phần mềm liên quan
OpenOffice
4.1.3
Unikey 64bit
4.2
Grammar
2.9
Vietkey
2007
Typing Test
0
FreeMind
0.9
VietMath
5.5
Microsoft Office...
1.2
Rapid Typing Tutor
5.0.98
Microsoft Office...
1.3
LibreOffice
4.1.2.3
OxygenOffice...
3.2.1
Golden Dict
1.0.1
Tux Paint
0.9.22
TypeFaster
1.0
Vicheckspelling
3.3
Natural Reader
13.0
Microsoft Office...
1.3
Sticky-Note
2.5.1
Calculator
4.1.1.4
Word Reader
5.0
QTranslate
5.3.3.0
Free EPUB Reader
1.0
Inkscape
0.48.5
Skitch
2.3.2.173
872
Cài tự động