x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

Secret Folder

Quản lý riêng tư các thư mục cá nhân

Phiên bản :

3.0

Phát hành :

2014-08-21 15:16:47.0

Dung lượng :

3.59 MB

Cập nhật lúc :

2015-10-13 17:33:12.0

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ 8.1/ Vista/ XP

Secret Folder

-

Phần mềm liên quan
USB Disk Security
6.5.0
Comodo Firewall
6.1
PC Tools Firewall
7.0
TinyWall
2.1
ZoneAlarm Free...
11.0.000.057
DNS Jumper
1.0.5.0
My Lockbox
2.8
WinMend Folder...
1.4.9
Deep Freeze
8.30
Tortoise SVN
1.8.10
63
Cài tự động