x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

WinGate Proxy Server

Phần mềm quản lý đường truyền mạng

Tự động cấp phát địa chỉ IP, lưu nhật kí, chặn virus và thư Spam cho từng máy trong mạng LAN.

Phiên bản :

8.2.5

Phát hành :

Dung lượng :

6 MB

Cập nhật lúc :

16:08 21/08/2015

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ Vista/ XP

WinGate Proxy Server

-

là một chương trình đơn giản nhưng đặc biệt chạy trên mạng nội bộ (LAN) và cho phép bạn chia các kết nối ra cho từng máy trong mạng nội bộ này có thể kết nối với Internet như là những máy độc lập có Account riêng. Với WinGate Proxy Server, bạn không cần phải trang bị nhiều Modem hay nhiều đường dây viễn thông khi cần truy cập Internet riêng rẽ cho các máy trong mạng. Chỉ cần một Modem duy nhất trên máy chủ, nhưng các máy con đều có Account riêng (user name, password, IP...) và chúng có thể kết nối cùng một lúc với chỉ một đường dây viễn thông gắn vào máy chủ trong mạng (Ví dụ: bạn có thể chia sẻ 1 modem với 2 máy). WinGate Proxy Server dùng với nhiều proxy khác nhau nhằm có thể che giấu bạn

Phần mềm liên quan
Teamviewer
14.4
FreeMind
0.9
NetSetMan
3.6.0
TCPEye
1.0.0.190
SpiceWorks
6.1.01074
VirtualBox
5.1.4
TV QuickSupport
12.0
Google Drive
1.3
DEAMON Tools Lite
4.49.1.356
iTools
1.8
Onekey Ghost
1.0
Deep Freeze
8.30
SlimDrivers
2.2
AppSync
2.2.39.453
952
Open Project
1.4.0
642
HTC Sync Manager
3.1.37.2
437
Cài tự động