x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

Eraser

Phần mềm xóa dữ liệu

Xóa bỏ vĩnh viễn dữ liệu khỏi máy tính.

Phiên bản :

6.0.10

Phát hành :

Dung lượng :

9 MB

Cập nhật lúc :

16:08 21/08/2015

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ Vista/ XP

Eraser

-

Sử dụng để xóa triệt để vĩnh viễn dữ liệu nhạy cảm. Đồng thời cũng có thể sử dụng chương trình để xóa sạch các thông tin có thể khôi phục được khỏi một thiết bị lưu trữ. Điều này được thực hiện bằng cách ghi đè lên thông tin dữ liệu cần xóa. Bạn có thể chọn các tệp và thư mục muốn xóa an toàn. Eraser cũng sẽ xóa các bản sao của dữ liệu đang tồn tại trên máy tính mà bạn không hề biết. Bao gồm những tệp bạn đã xóa trước đây sử dụng lệnh xóa thông thường của Windows cũng như những bản sao của các tài liệu bạn từng sử dụng trong quá khứ. Để tăng mức độ xóa an toàn, bạn nên thiết đặt Eraser ghi đè lên các dữ liệu đã chọn xóa từ 3 đến 7 lần. Eraser có thể được dùng để làm sạch không gian trống trên máy tính của bạn. Công cụ này cung cấp khả năng xóa an toàn vĩnh viễn các dấu vết làm việc trong quá khứ tồn tại trong máy tính của bạn do được xóa không triệt để và vì vậy có thể được khôi phục lại.

Phần mềm liên quan
Revo Uninstaller
2.0.6
Unlocker
1.9.2
FilePro
1.0.0.195
Free File Wipe
1.62
Geek Uninstaller
1.1.1.20
Cài tự động