x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

FBackup

Phần mềm sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu tự động tới các vị trí như ổ cứng, mạng nội bộ.

Phiên bản :

5.0

Phát hành :

Dung lượng :

112 MB

Cập nhật lúc :

15:08 21/08/2015

Yêu cầu :

Windows 8/ Vista/ XP

FBackup

-

Phần mềm sao lưu hoàn toàn miễn phí dành cho cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Công cụ giúp bạn bảo vệ dữ liệu quan trọng của mình bằng cách sao lưu tự động với bất kỳ thiết bị USB/Firewire, vị trí local hoặc mạng. Dữ liệu sao lưu có thể được nén (sử dụng tiêu chuẩn nén zip) hoặc nhân bản một cách chính xác các tập tin ban đầu. FBackup có khả năng tự động chạy các bản sao lưu theo lịch trình, vì vậy bạn rất được lợi bởi vì không chỉ có dữ liệu của bạn được bảo vệ, mà bạn còn tiết kiệm được thời gian. Đối với mỗi công việc sao lưu, bạn có thể xác định một hành động để thực hiện trước hoặc sau khi sao lưu. Ví dụ, bạn có thể thiết lập hoạt động "Xóa bản sao lưu" trước khi phần mềm chạy, để tất cả các tập tin đã được sao lưu trước đó sẽ được xóa trước khi ghi những bản sao lưu mới. Sau khi sao lưu xong, bạn có thể đặt phần mềm ở chế độ nghỉ stand-by, thoát ra ngoài, ngủ, hoặc thậm chí tắt máy tính khi công việc sao lưu đã được hoàn tất. FBackup tự động kiểm tra các bản cập nhật hàng tuần, do đó bạn sẽ biết khi nào một phiên bản mới được phát hành. Nếu bạn không muốn có các tập tin được lưu trữ trong một file nén, FBackup có thể tạo ra bản sao chính xác của nguồn sao lưu. Bởi vì FBackup cũng sẽ sao lưu các thư mục rỗng, nên bạn có thể sử dụng kiểu sao lưu này để tạo ra file sao chép dự phòng của file gốc trong thư mục lưu trữ. Bạn có thể tải các plug-in (phần mềm bổ sung) cho việc sao lưu hoặc khôi phục cài đặt các chương trình cụ thể hoặc các dữ liệu tùy biến khác (ví dụ như lưu giữ các game, dữ liệu email, vv). Sau khi được tải vào trong FBackup, các plug-in này sẽ được thêm vào trong danh sách sao lưu định nghĩa sẵn các nguồn cần thiết để sao lưu cho chương trình cụ thể đó. FBackup là phần mềm miễn phí dành cho cả cá nhân và doanh nghiệp, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ tạo tiện lợi cho người sử dụng.

Phần mềm liên quan
ADRC Data Recovery...
1.1
Comodo Backup
4.0.2.11
Todo Backup
7.5
CrashPlan
3.4.1
OneDrive
17.3
Google Drive
1.3
WinUSB Maker
980
Cài tự động