x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

Lingoes

Từ điển và dịch thuật hỗ trợ khoảng 80 ngôn ngữ.

Phiên bản :

2.8.1

Phát hành :

2012-12-22 08:56:25.0

Dung lượng :

5.88 MB

Cập nhật lúc :

2015-08-21 14:53:38.0

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ XP

Lingoes

-

Phần mềm liên quan
OpenOffice
4.1.3
TeraCopy
3.1
eDict
1.0.0.52
Vietkey
2007
PDF Printer
10.1.1871
TranslateClient
6.0.612
doPDF
8.7
Rapid Typing Tutor
5.0.98
Xmind
3.6.1
LibreOffice
4.1.2.3
OxygenOffice...
3.2.1
Golden Dict
1.0.1
Desktop Calendar
2.0.1
Tux Paint
0.9.22
PDFsam
2.2.2
ExtremeCopy
2.3.1
Google Drive
1.3
Natural Reader
13.0
Sticky-Note
2.5.1
QTranslate
5.3.3.0
Free EPUB Reader
1.0
Skitch
2.3.2.173
880
AppSync
2.2.39.453
790
Open Project
1.4.0
458
Cài tự động