x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

Word Reader

Phần mềm đọc các file word

Đọc file doc, docx, txxt,,

Phiên bản :

5.0

Phát hành :

2015-01-21 17:01:54.0

Dung lượng :

528 MB

Cập nhật lúc :

2015-08-26 15:18:51.0

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ 8.1/ Vista/ XP

Word Reader

-

Phần mềm liên quan
OpenOffice
4.1.3
Grammar
2.9
Font...
1.0
Typing Test
0
FreeMind
0.9
VietMath
5.5
Microsoft Office...
1.2
Rapid Typing Tutor
5.0.98
Microsoft Office...
1.3
LibreOffice
4.1.2.3
OxygenOffice...
3.2.1
Golden Dict
1.0.1
Tux Paint
0.9.22
TypeFaster
1.0
Vicheckspelling
3.3
Natural Reader
13.0
Microsoft Office...
1.3
Sticky-Note
2.5.1
Calculator
4.1.1.4
QTranslate
5.3.3.0
Free EPUB Reader
1.0
Inkscape
0.48.5
Skitch
2.3.2.173
872
Cài tự động