x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

Skitch

Phần mềm ghi chú với nhiều công cụ

Ghi chú với các công cụ trực quan

Phiên bản :

2.3.2.173

Phát hành :

21/01/2015

Dung lượng :

34 MB

Cập nhật lúc :

11:05 07/05/2015

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ 8.1/ Vista/ XP

Skitch

-

Phần mềm liên quan
Home.vn
OpenOffice
4.1.3
TeraCopy
3.26
Driver Easy
5.0.5
Grammar
2.9
Vietkey
2007
Typing Test
0
Font...
1.0
CPU-Z
1.76
FreeMind
0.9
PDF Printer
10.1.1871
TranslateClient
6.0.612
Lingoes
2.8.1
CamStudio
2.7.2
VietMath
5.5
Rapid Typing Tutor
5.0.98
doPDF
8.7
7 Quick Fix
2.2.41.0
Xmind
3.6.1
LibreOffice
4.1.2.3
OxygenOffice...
3.2.1
Golden Dict
1.0.1
Desktop Calendar
2.0.1
Tux Paint
0.9.22
Ultra ISO
9.6.2.3059
TypeFaster
1.0
CheatBook-DataBase
2012
iSpy Camera Security
6.5.3
Google Earth
7.0.1.8244
SpeedFan
4.46
Driver Identifier
5.0
Google Drive
1.3
Soluto
1.3.984
Copernic Desktop...
3.6.0
FixWin
1.2
Startup Cop
2.2.43.0
Dropbox
2.4.3
PDFsam
2.2.2
PNotes
9.3.0
IPNetInfo
1.40
AMD OverDrive™
4.3.1
SSDlife
2.5.82
VueScan
9.1.17.0
Free Alarm Clock
3.1.0.0
ExtremeCopy
2.3.1
Classic Shell
4.0.2
GPU Caps Viewer
1.18.0
Piriform Speccy
1.17
HJSplit
3.0
IsMyLcdOK
2.34
InternetOff
3.0.1
Process Explorer
16.12
WinMend File Copy
1.4.1
Fat32 Formatter
1.1
WinMend File...
1.3.2
Secunia Personal...
3.0.0.10004
WinMerge
2.14.0
FiletypeID
0.2.4
FreeFileSync
4.2
RouterPassView
1.42
GreenCloud Printer
7.5.3.0
Fresh Diagnose
8.66
WinSCP
5.7.7
7 Taskbar Tweaker
4.0.8
Vicheckspelling
3.3
PaperScan Free
3.0.12
Natural Reader
13.0
BlueStack
2.5
Toolwiz Time Freeze
4.3
Viber
3.0
iTools
1.8
Onekey Ghost
1.0
Aegisub
3.2.2
Garena Plus
1.2.38.2
iTunes 32bit
11.2
iTunes 64bit
11.2
8Gadget Pack
21.0
Word Reader
5.0
Sticky-Note
2.5.1
BeeDoctor
0.1.1411
AutoCAD
2015
IObit Uninstaller
4.0.4.1
Calculator
4.1.1.4
Cyberlink Youcam
6.0
3DP Chip
16.09
QTranslate
5.3.3.0
WebcamXP
5.8.5
CorelDRAW Graphic X7...
X7
Notepad++
6.6.9
Kompozer
0.7.10
Open Broadcaster...
0.16.2
Free Download...
5.1.37
Free EPUB Reader
1.0
Rufus
1.4.12.535
FFSJ: The Fastest...
3.3.0.0
Directx 9.0
9.0
Inkscape
0.48.5
Mobipocket Reader
6.2
Google Desktop
5.8.0809.23506
Counter-Timer
1.0
VirtualKeyboard
4.0.1
Encore
5.0.4
Xlite
4.7.3589
TuneUp Utilities
14.0.1000.340
Microsoft...
iPadian
1.0.5.0
Icecream Screen...
1.35
ManyCam
1.0.3.2
996
CorelDRAW Graphic X7...
X7
857
AppSync
2.2.39.453
843
Open VPN 64 bit
2.3.7-I001
827
Mobogenie
3.0.2
738
Blackberry Link
1.2.0.52
706
iFunBox
2.8
673
Copy Handler
1.32.276.0
646
Open Project
1.4.0
520
UDPixel
2.0.2615.43067
469
HTC Sync Manager
3.1.37.2
410
Cài tự động