x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

Google Drive

Sao lưu dữ liệu đám mây

Phiên bản :

1.3

Phát hành :

2014-11-19 17:36:10.0

Dung lượng :

101 MB

Cập nhật lúc :

2016-10-05 10:54:18.0

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ 8.1/ Vista/ XP

Google Drive

-

Phần mềm liên quan
Adobe Flash Player
24.0
Home.vn
1.0
Teamviewer
12.0
OpenOffice
4.1.3
TeraCopy
2.30
FreeMind
0.9
Vietkey
2007
NetSetMan
3.6.0
ADRC Data Recovery...
1.1
PDF Printer
10.1.1871
TranslateClient
6.0.612
Lingoes
2.8.1
Gmail Notifier
1.0.25.0
doPDF
8.7
TCPEye
1.0.0.190
SpiceWorks
6.1.01074
Xmind
3.6.1
LibreOffice
4.1.2.3
OxygenOffice...
3.2.1
VirtualBox
5.1.4
Comodo Backup
4.0.2.11
FBackup
5.0
Todo Backup
7.5
CrashPlan
3.4.1
Adblock Plus cho...
1.0
Rapid Typing Tutor
5.0.98
Desktop Calendar
2.0.1
TV QuickSupport
12.0
Tux Paint
0.9.22
WinGate Proxy Server
8.2.5
OneDrive
17.3
PDFsam
2.2.2
ExtremeCopy
2.3.1
DEAMON Tools Lite
4.49.1.356
Adblock Plus cho...
1.0
FeedDemon
4.5
Natural Reader
13.0
Onekey Ghost
1.0
iTools
1.8
Toolwiz Time Freeze
4.3
.NET Framework 4.5
4.5
Sticky-Note
2.5.1
Deep Freeze
8.30
QTranslate
5.3.3.0
Kompozer
0.7.10
Maxthon
4.4.5
SlimDrivers
2.2
Free EPUB Reader
1.0
Toolbar Cleaner
2.2
Skitch
2.3.2.173
625
AppSync
2.2.39.453
608
HTC Sync Manager
3.1.37.2
315
Open Project
1.4.0
254
Cài tự động