x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

Tux Paint

Vẽ tranh cho trẻ em

Phiên bản :

0.9.22

Phát hành :

07/11/2014

Dung lượng :

135 MB

Cập nhật lúc :

13:10 16/10/2015

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ 8.1/ Vista/ XP

Tux Paint

-

Phần mềm liên quan
OpenOffice
4.1.3
TeraCopy
3.26
Bomber Mario
1.0
Grammar
2.9
Game cờ tướng
1.0
Vietkey
2007
Typing Test
0
Enigma
1.20
FreeMind
0.9
Font...
1.0
PDF Printer
10.1.1871
TranslateClient
6.0.612
Rapid Typing Tutor
5.0.98
Lingoes
2.8.1
VietMath
5.5
doPDF
8.7
Xmind
3.6.1
LibreOffice
4.1.2.3
OxygenOffice...
3.2.1
Golden Dict
1.0.1
Desktop Calendar
2.0.1
TypeFaster
1.0
Google Drive
1.3
PDFsam
2.2.2
ExtremeCopy
2.3.1
Vicheckspelling
3.3
Natural Reader
13.0
Word Reader
5.0
Calculator
4.1.1.4
Sticky-Note
2.5.1
QTranslate
5.3.3.0
Free EPUB Reader
1.0
Inkscape
0.48.5
Skitch
2.3.2.173
980
AppSync
2.2.39.453
882
Open Project
1.4.0
587
Cài tự động