x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

Palemoon

Trình duyệt web với nhiều tính năng nâng cao

Phiên bản :

25.4.1

Phát hành :

07/10/2014

Dung lượng :

793.95 KB

Cập nhật lúc :

17:05 20/05/2015

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ 8.1/ Vista

Palemoon

-

Phần mềm liên quan
Google Chrome
75
Mozilla Firefox
68
Opera
62
Internet Explorer 10
10
Internet Explorer 9
9.0
Safari
5.1.7
Internet Explorer 11
11
Waterfox
36.0.1
Mozilla Firefox...
68
Maxthon
4.4.5
Vivaldi
1.1
Cài tự động