x

Bạn đã tải về quá số lần quy định, hãy nhập chính xác hình ảnh xác nhận dưới đây để tiếp tục tải về.

Text to Identify
Lấy mã xác nhận khác
x
Chỉ có bản dùng thử (trial). Hãy thay thế bằng phần mềm miễn phí với các tính năng tương đương.

Adblock Plus cho Google Chrome

Chặn quảng cáo cho trình duyệt Google Chrome

Phiên bản :

1.0

Phát hành :

2014-10-03 11:33:07.0

Dung lượng :

1.08 KB

Cập nhật lúc :

2014-11-24 14:54:54.0

Yêu cầu :

Windows 7/ 8/ 8.1/ Vista/ XP

Adblock Plus cho Google Chrome

-

Phần mềm liên quan
Adobe Flash Player
24.0
Connectify
3.7
NetSetMan
3.6.0
Gmail Notifier
1.0.25.0
TCPEye
1.0.0.190
SpiceWorks
6.1.01074
Angry IP Scanner
3.4.2
DNS Jumper
1.0.5.0
mHotspot
5.6
Adblock Plus cho...
1.0
FeedDemon
4.5
cFosSpeed
9.64.2144
Wireless Network...
1.7.3.0
Open VPN 32 bit
2.3.7-I001
NetCut
2.0.6.0
inSSIDer
4.0
Toolbar Cleaner
2.2
Free Download...
5.1.18
611
Open VPN 64 bit
2.3.7-I001
443
Cài tự động